Albert Rossich / Antoni Serra / Pep Valsalobre (eds.)
El teatre català: dels orígens al segle XVIII
2001, vii, 512 pp. Hardcover.
(Estudis Catalans 5)
ISBN: 978-3-935004-34-3
€ 60,-


SUMARI

Pròleg

Ponències

Josep Romeu i Figueras
Teatre medieval als Països Catalans

Joan Mas i Vives
El teatre religiós del segle XVI

Josep Lluís Sirera
Teatre profà del segle xvi: entre la festa i l’assimilació

Albert Rossich
El teatre barroc (segle XVII)

Pep Vila
El teatre a l’època de la Il·lustració

Antoni Serrà Campins
Formes dramàtiques de composició oral

Comunicacions

Gabriel Ensenyat i Pep Vila
Els dos fragments de la Passió mallorquina del segle XIV.
Estudi, edició i notes

Gabriel Llompart
Fonts menors i mínimes del teatre medieval mallorquí

Maricarmen Gómez Muntané
Les arrels del Cant de la Sibil·la a la península Ibérica

Antoni I. Alomar i Canyelles
El teatre en la festa de l’Àngel Custodi de Mallorca (segles XV-XVI)

Ramon Miró i Baldrich
La temàtica pasqual a les terres de Lleida fins al segle XVIII

Francesc Massip
L’infern en escena: presència diabòlica en el teatre medieval europeu

Felip Munar i Munar
Algunes notes històriques sobre el davallament i les representacions
de Setmana Santa a Mallorca

Joan Castaño Garcia
Cent trenta anys d’estudis al voltant de la Festa o Misteri d’Elx

Joan F. Alcina
La tragèdia Galathea d’Hèrcules Florus i els inicis del teatre neollatí
a Barcelona i a València (1485-1527)

Josep Solervicens
Criats i senyors a la comèdia del renaixement: La vesita de Joan Ferrandis d’Herèdia i En Corney

Pere Santandreu
Les consuetes de Llàtzer al manuscrit Llabrés

Ramon Díaz i Villalonga
Les representacions de Santa Àgueda: del segle xvi al segle xx

Enric Querol Coll
"La consolació corporal i temporal del poble": pervivència del teatre
a la ciutat de Tortosa en els segles XVI-XVIII.

Jaume Lloret i Esquerdo
La Casa de les Comèdies d’Alacant (1616-1793)

Joan Armangué i Herrero
La cerimònia del "Desclavament" a la catedral de l’Alguer

Maria Mercè Miró
Diversitat de temes i de registres en el teatre de Francesc Fontanella. Algunes reflexions

Jordi Roca i Rovira
Dos documents siscentistes sobre la Processó de Verges

Gabriel Sansano
El Coloqui per a la festa de Nostra Senyora de la Esperanza
en lo any 1730..., un exemple de contrafactum. Estudi i edició

Maria Rosa Serra Milà
El teatre de Pau Puig

Vicent de Melchor
Un clàssic menor de la literatura catalana: la Lucrècia o Roma lliure (1769) de Joan Ramis i Ramis

Josefina Salord Ripoll i Maite Salord Ripoll
Les traduccions teatrals dels il·lustrats menorquins:
una recreació de modernitat

Antoni-Joan Pons
El teatre popular menorquí entre els segles xviii i xix:
l’obertura de la tradició

Bibliografia

Albert Rossich i Pep Vila
Bibliografia sobre teatre català antic (segles XIII-XVIII)